Wszystkie aktualności

 • Blok mieszkalny

Program mieszkaniowy z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz status absolwenta szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej lub szkoły wyższej do udziału w programie SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ.

Mieszkanie dla absolwenta to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-
  wychowawczą;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, przez „System Obsługi Wsparcia” (sow.pfron.org.pl). Wniosek skieruj do powiatu, w którym mieszkasz.

Program realizowany jest bezterminowo.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

Informacja o programie:

 • Informacja o programie S-A-M Mieszkanie dlaabsolwenta (1)
 • Informacja o programie S-A-M Mieszkanie dlaabsolwenta (2)